DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

PŁATNOŚĆ

 1. Cena danego Produktu podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto. Waluta w której prezentowane są ceny zależy od lokalizacji Użytkownika lub kraju dostawy. W przypadku gdy Użytkownik znajduje się w Polsce lub adres dostawy znajduje się w Polsce, ceny są prezentowane w złotych polskich. W innym przypadku ceny prezentowane są w EURO.
 3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie zapłaty za Produkty w jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem na konto bankowe Usługodawcy dla płatności w polskich złotych nr 94 1240 1040 1111 0010 7386 0973, dla płatności w EURO nr PL41 1240 1040 1978 0010 7386 1257 (SWIFT: PKOPPLPWXXX) w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia; W tytule należy podać numer Zamówienia. Po upływie podanego powyżej terminu, Zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – system płatności internetowych. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są PayPro S.A. – Agent Rozliczeniowy – prowadzący system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczący usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro S.A. jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.
  3. reklamacje dotyczące płatności, składane przez Klientów, powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację ww. podmiotom świadczącym obsługę płatności internetowych w ramach serwisu Przelewy24.pl.
 4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Produkt i ewentualnych kosztów przesyłki. Maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.
 6. Łączna cena do zapłaty, której zobowiązany jest Użytkownik obejmuje cenę wszystkich zamówionych Produktów oraz koszt ich dostawy określony w §4 poniżej.

DOSTAWA

 1. Termin realizacji Zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania Zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego Zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji Zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pośrednictwem firm spedycyjnych:
  • DPD Polska Sp. z o.o.
  • Poczta Polska S.A.
 3. Paczki wysyłane Pocztą Polską S.A. nie są ubezpieczone. Paczki przesyłane kurierem są ubezpieczone.
 4. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera DPD Polska Sp. z o.o., Klient zobowiązuje się skontaktować ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 3 dni roboczych od daty nadania.
 5. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., Klient zobowiązuje się skontaktować ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania.
 6. Dokładne opłaty za dostawę Produktów są podawane w procesie składania Zamówienia. Przewidywany czas dostawy, na terytorium RP, to 3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Przewidywany czas dostawy poza terytorium RP podany jest na stronie sklepu w odnośniku DOSTAWA I PŁATNOŚCI.
 7. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

PRZEWIDYWANY CZAS DOSTAWY [dni robocze]

 • Austria – 4 dni
 • Belgia – 4 dni
 • Bułgaria – 5 dni
 • Chorwacja – 7 dni
 • Czechy -3 dni
 • Dania – 4 dni
 • Estonia – 4 dni
 • Finlandia – 5 dni
 • Francja – 4 dni
 • Grecja – 5 dni
 • Hiszpania – 5 dni
 • Holandia – 4 dni
 • Irlandia – 5 dni
 • Liechtenstein – 5 dni
 • Litwa – 3 dni
 • Luksemburg – 4 dni
 • Łotwa – 3 dni
 • Niemcy – 3 dni
 • Portugalia – 5 dni
 • Rumunia – 5 dni
 • Słowacja – 3 dni
 • Słowenia – 5 dni
 • Szwajcaria – 5 dni
 • Szwecja – 4 dni
 • Węgry – 4 dni
 • Wielka Brytania – 4 dni
 • Włochy – 5 dni